150610a
 
Bark Arkitekter AS

BARK i parken

10.06.2015

BARK jobber med en utvidelse av Mostun Natursenter ved Mosvatnet; et 150 m2 stort formidlingssenter med grønn profil - både visuelt og miljømessig. Håpet er å kunne åpne senteret allerede i 2016, og i dag ble prosjektet presentert over en helside i Stavanger Aftenblad.