barkarkitekter
Mykl_01.JPG

Myklebust

12 leiligheter i nytt boligområde ved Nordsjøen.

Myklebust

Mykl_01.JPG

ved Nordsjøen  •  2009-2011

12 leiligheter i nytt boligområde ved Nordsjøen.