barkarkitekter
Mellom_01.jpg

Mellombygget

Renovering og påbygg av siste del av allerede renovert industribygg.

Mellombygget

Mellom_01.jpg

Mellombygget  •  SVG øst  •  2010-2013

Mellombygget er en del av et kvartal med eldre industribygninger, som opprinnelig var hermetikk-fabrikk. Bygningsmassen er i tegl, og har gjennom flære byggetrinn blitt omdannet fra fabrikk til boliger, kontorlokaler og yogasenter, med mellombygget som siste byggetrinnet. Det opprinnelige volumet var på to etasjer er satt i stand. Fasaden mot gårdsrommet beholder opprinnelig utrykk, mens fasaden mot parken får noe mer vindusareal. Et tidligere påbygget volum som vender mot Lerviksveien er reparert med et utkraget, grønt volum i én etasje oppå mellombygget. Dett volumet er kledd med planter, og fremstår som en del av parken. Det grønne volumet markerer også inngangen/gjennomgangen til det indre gårdsrommet.