barkarkitekter
Rygg_01.jpg

Ryggstraen

Omregulering av gartneritomt til boligområde

Ryggstraen

Rygg_01.jpg

Bolig  •  2012-

Omregulering av gartneritomt til boligområde, bestående av 38 leiligheter, 8 eneboliger i rekke og 2 eneboliger, samt en stor felleshage i midten.