barkarkitekter
Dans_01.JPG

Dansesaler

Tre dansesaler med mellomliggende foaje og garderober, i fortsettelsen av eksisterende musikkskole i Bjergsted.

Dansesaler

Dans_01.JPG

Dansesaler  •  SVG  •  2015

En eksisterende dansesal  i Bjergsted erstattes av tre nye saler, med tilhørende funksjoner. Prosjektet føyes sammen med den eksisterende Musikkskolen, og er visuelt gitt et uttrykk som harmonerer med denne. Prosjektet ligger i overgangen mellom den åpne plassen foran Kuppelhallen og de store trærne på baksiden. I form, farge og materialbruk er bygningene gitt en tidløs karakter ikke ulik de kvaliteter som eksteriørt fantes i dansesalen som ble revet. Tre sorte rektangulære bokser kledd med stående lektekledning utgjør selve dansesalene, mens det mellomliggende arealet, kledd med sink, inneholder garderobe og foajé.


Dans_02.JPG
Dans_03.JPG
Dans_04.jpg
Dans_Plantegnin.jpg