barkarkitekter
For_1.jpg

Forusvågen

Tilbygg til enebolig fra 1998.

Forusvågen

For_1.jpg

Forusvågen  •  2014-2016

Tilbygg til enebolig fra 1998. Siktlinjer mot sjøen, gjeldende for hele feltet, ga føringer for utformingen. Store vindusflater og materialer i sin naturlige form gir tilbygget en helt egen karakter.