barkarkitekter
Frigg_1.jpg

Friggsgate

Renovering av 50-tallsbolig på Våland, med tilbygg og ny garasje.

Friggsgate

Frigg_1.jpg

Friggsgate  •  Våland  •  2012-2013

Renovering av 50-tallsbolig på Våland, med tilbygg og ny garasje.