barkarkitekter
NaBoL_FraSkogen.jpg

NaBoLaget

Senoiorboliger på Vålandstuntomten, et forbildeprosjekt - der fellesskap og gode møteplasser er hovedtema. Konkurranse i samarbeid med Bispehagen Boliger AS og Front Bygg AS.

NaBoLaget

NaBoL_Vinterhagen.jpg

Konkurranse  •  2017

Senoiorboliger på Vålandstuntomten, et forbildeprosjekt - der fellesskap og gode møteplasser er hovedtema. Konkurranse i samarbeid med Bispehagen Boliger AS og Front Bygg AS.