barkarkitekter
01_pedersgata.jpg

Pedersgata

Senoiorboliger på Vålandstuntomten, et forbildeprosjekt - der fellesskap og gode møteplasser er hovedtema. Konkurranse i samarbeid med Bispehagen Boliger AS og Front Bygg AS.

Tou camp • Pedersgata

01_pedersgata.jpg

Tou camp • Pedersgata • 2012

Workshop initiert av BARK i forbindelse med Tou Camp på Tou Scene. To skoleklasser ble med på å lage et forslag for hvordan Pedersgata kan gjøres mer attraktiv som bindeledd mellom Stavanger sentrum og Østre bydel.


Film av Martin Hawks

 
Pedersgata tekst.jpg
Pedersgata_foto.jpg
Pedersgata Kunstnere.jpg